Vijetnam i Kambodža

 • DATE 07/06/2019

VIJETNAM I KAMBODŽA

HANOI – NIHN BINH - HALONG – SAIGON (HOCHIMINH) – CU CHI -MEKONG DELTA – PHNOM PENH – SIEM REAP – ANGKOR WAT

Termin: 08.10. - 20.10.2019/ 10noćenja + 1 rani check in

 

Kernite u obilazak Vijetnama koji se nalazi na Indokineskom poluotoku, na obali Južnog kineskog mora i Tajlandskog zaljeva. Graniči na sjeveru s Kinom, naz apadu s Laosom i na jugozapadu s Kambodžom.  Glavni grad je Hanoi s gotovo 6,5 milijuna stanovnika, a imatćete priliku I obići ga…Uživatćete također I u prelijepim Vijetnamskim plažama u Halong zeljevu. Pored Vijetnama obićićete I Kambodžu sa njenim glavnim gradom Phnom Penh, čuvene hramove Siem Reap I Angkor Wat.

 

CIJENA ARANŽMANA:

HOTELI 3*/4 *

CIJENA ZA REZERVACIJE DO 30.06.

CIJENA ZA REZERVACIJE NAKON 01.07.

Minimalno 15 prijava

3.690 KM

3.790 KM

Minimalno 10 prijava

3.890 KM

3.990 KM

 ARANŽMAN OBUHVATA:

 • AvioprevoznarelacijiSarajevo –Doha –Hanoi – Phnom Penh –  Doha –Sarajevo sauključenimaerodromskimtaxama
 • Lokalneletovesataxama(Hanoi – Saigon I  Saigon - Siem Reap sa Vietnam Airline)
 • Smještaj u hotelima 3*/4*nabazinoćenjasadoručkomu 1/2 sobama
 • Svitransferipremaprogramu
 • Sviizletipremaprogramusaulaznicama – osim 1 fakultativnogizleta
 • Pratiocaputovanjanaengleskomjezikuodstranelokalneagencije
 • Pratiocaputovanjaiz Relax Toursa
 • Troškoviorganizacijeputovanja
 • 1 večera + 1ručak

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Putničkozdravstvenoosiguranje
 • Doplatu za 1/1 sobu
 • Toškove vize za Vijetnam i Kambodzu – viza se dobiju po ulasku u zemlju i kosta 180 KM po osobi – obje vize– iznos je promjenjiv do dana ulaska u zemlju i ovisi o lokalnim pravilima.
 • Napojnice za lokalno osoblje (vodiči, hoteli, vozači...)
 • Obroke koji nisu navedeni, pića i lične troškove

KRATAK PREGLED PUTOVANJA:

 1. dan | 08.10.| SARAJEVO– DOHA - HANOI

Sastanakputnikanasarajevskomaerodromu 90 minutaprijepolijetanjaaviona. Podjelaputnedokumentacijeodstranepratiocaputovanja, teprijavana let za Dohunaliniji QR 294ipolijetanjeaviona u 12:35 sati. Dolazak uDohupredviđen je u 18:45 sati po lokalnomvremenu. Slobodnovrijemenaaerodromu do polijetanja za Hanoi u 20:45 sati.

 1. dan | 09.10. |HANOI

Slijetanje u Hanoi u jutarnjimsatima 07:35 sati.Sastanaksapredstavnikomlokalneagencije I transfer do hotelaI rani check in.Doručak I odmor. U poslijepodnevnimsatimapredlažemoobilazak: posjetahiljadamagodinastaromhramu literature – prviuniverzitetVijetnama.Zatimslijediposjetastarimdijelovimagradakakobiste se upoznalisaživotomloklanogstanovništva.Nakonobilaskaprisustvovatcete I Water Pupet Show-u u Thang Long teatru. Water Pupet je tradicionalni show iz 11 stoljeća I potičeizselaVijetnama. Noćenje

 1. dan | 10.10. | HANOI – NINH BINH (ca 2 h vožnje) - HANOI

Nakondoručka u hoteluvožnja do Tam Coc I vožnjabrodomkrozprelijepi  Ha Long zaliv on Land – prelijepimirniprediookruženpoljimariže. Nakon toga, posjetitćemoHoa Lu, nekadasnjivijetnamskiglavni grad. Posjetahramovimaiz 17. Stoljeća.Povratak u Hanoi. Noćenje

 1. dan | 11.10. | HANOI – HALONG ZALIV (ca 3,5 h vožnje)

Nakondoručka u hotelu u 8:00 sati polazak ka Halongzalivu-  područjekoje je pod zaštitom UNESCO-a, zaljev u kojem se nalazepreko 2.000 vapnenačkihstijenategačine “osmimsvjetskimčudom”. Dolazak u Halong Bay predviđen je u podnevnimsatima. Ukrcajnatradicionalnidrveničamactepočetakkrstarenjanakojemcemoprovesticijeli dan I noć. U poslijepodnevnimsatimaposjetitćemovelikušpiljuteuživati u predivnompanoramskompogledunazaljevHalong.Navečerćebitiserviranavečera. Po izborumožeteposlijevečereicinapecanje. Noćenjenabrodu.

 1. dan | 12.10. | HALONG ZALIV – HANOI – HOCHIMINH (SAIGON)

U ranimjutarnjimsatimauživajte u izlaskusunca u HalongBayu, mogućnostvježbanjaJogei Tai Chia.Nakondoručkaslobodnovrijeme za uživanjenabrodudok se vozitejedinstvenimprijedjelima Halon zaliva. Ručaknabrodu.NakoniskrcavanjaidemodirektnonaNoi Bai aerodrome nalokalni let za Hochiminh – nekadašnjiglavni grad pod imenom Saigon. Po dolasku u Hochiminhsastanaksalokalnimvodičem I transfer do hotela. Odmor I noćenje.

 1. dan | 13.10.| HOCHIMINH – CU CHI TUNELI  - HOCHIMINH

NakondoručkapredlažemofakultativniodlazaknaseoskustranuVietnamaobilaskom  Cu Chi tunela - izgradjenihkada je počeoVijetnamski rat izmeđusjeverai juga. Ova zamršenamrežatunelaprvo je bilaizgrađenakako bi zaštitiliotpora Viet Minh snagaifrancuskogbombardiranja, a kasnije je korištenaodstrane Viet Cong kaostrateškabazazbogblizinejužnogdijela Ho chi minha.Utunelimasusmješteneškole, bolnice, kuhinjeivojneratnesobe. VijetnamskiVladasačuvala je oko 75 km tunelakaomemorijalni park. Povratak u Hochiminh u poslijepodnevnimsatima I po povratkuobilazakgrada: Palačaponovnogujedinjenja, prethodnopoznatakaopredsjedničkapalača, poglednaslužbenuJužnuvijetnamskupredajuna 30. aprila 1975. Slijediposjetakatedrale Notre Dame iGlavnepošte, dvaprimjerafrancuskekolonijalnearhitekture. U večernjimsatimaslobodnovrijeme za posjetu Ben Thanh marketa, gdjemožetevježbatisvojevještinepregovaranja za suvenire, odjećuizačine. Povratak u hotel. Noćenje u Hochiminh.

 1.  dan | 14.10. | HOCHIMINH – MEKONG DELTA - HOCHIMINH

Nakondoručka, predlažemoodlazaknaDeltuMekongaterazgledgradauzpratnjulokalnogvodiča.Vožnja po rijeci s pogledomnabrojnerukavceikanalerijeke Mekong. Posjetitćemolokalnoseoskoimanjenakojem se nalazifarmakrokodila, temalipogon za izraduproizvodaodkokosa. Pripovratku u Hochiminh stat cemo u bonsai vrtu My Tho.Povratak I noćenje u hotelu.

 1. dan | 15.10. | HOCHIMINH – SIEM REAP

Nakondoručkaodjavaizhotelate transfer na aerodrom radilokalnogletaza Siem Reap: turističkomjestokoje se nalaziuzveličanstveni „grad hramova“ Angkor Wat, dolazak je predviđen u podnevnimsatima. Prijavaismještaj u hotel. Noćenje.

 1. dan | 16.10. | SIEM REAP – ANGKOR WAT HRAMOVI

Nakondoručkapredlažemorazgled Angkor Wata, remek-djelakmerskearhitekture – jednogodnajfascinantnijihinajvećihvjerskihspomenikanasvijetu, smještenogusredkambodžanskedžungle. Angkor Wat je najznačajnijisimbolKambodžeinalazi se nadržavnojzastavi. Sagrađen je u perioduizmeđu 9. i 13. stoljećakaomauzolejkraljuSuryavarmanu II, a višeodhiljadu do sadaotkrivenihhramovaprostire se naprostoruod  42kvadratnakilometra. Ulazak u nekadašnjikraljevski grad Angkor Thom s kompleksombudističkihhramovakrozprekrasnaJužnavrata. SlijedirazgledveličanstvenoghramaBayonukrašenogsa 200 gigantskihlikovamisterioznihizrazalicaizagonetnihosmijeha, potomodlazak do „palačeraja“ Baphoun, visokestepenastepiramidePhimeanakas, takozvane «teraseslonova» koja je služila za kraljeveaudijencije, a naziv je dobila po reljefimaslonovakoji se nalazenanjezinomistočnomdijelu. Poslijepodnerazgled Angkor Wata. Na kraju dana moćićeteuživati u očaravajućemzalaskusuncasavrha Pre Rup hrama. Povratak u hotel. Noćenje u Siam Reap.

 1. dan | 17.10. | SIEM REAP

Nakondoručka u hoteluobilazakSiem Reap-a.Iako je Siam Reap relativnomali grad,apsolutno je prilagođenturistimai u njemućetenaćimnoštvobarova, restoranaI prodavnica.Ovaj dan je rezervisan za istrazivanjeSiem Reap-a.Obićićemo:BanteaySrey I Banteay Samrehramove, Ta prohm, NeakPeanfontanu…U večernjimsatimapredlažemofakultativniodlazaknaspecijalnuvečerusa Khmer Apsara plesnim show-om.Povratak u hotel. Noćenje u Siam Reap.

 1. dan | 18.10. | SIEM REAP – PHNOM PENH (ca 5 h vožnje)

Nakondoručkaodjavaizhotelate transfer autobusomza Phnom Penh – glavni grad Kambodže. Vožnjom do glavnoggradaKambodžeimatćetepriliku da se upoznatesabrojnimmjestima I selimatetakosteknetejošboljiuvid u životlokalnogstanovništva. Pauzeće se praviti u lokalnimselima. Po dolasku u Phnom Penh obilazakKraljevskePalače, koja je također I sadadomkraljvskojporodici. Takođerćemoposjetiti I Nacionalni Muzej. Check in u hotel. Noćenje.

 1. dan | 19.10. |  PHNOM PENH - DOHA

NakondoručkaobilazakChoeungEkmemorijalnogcentragdje je stupa napravljena od 8000 ljudskihlobanjakojeobiljezavajuubijanjakojasu se desila u period izmedju 1975 i 1979 godine. Posjetitćemo I muzejgenocida Toul Sleng. Nakonobilaska  transfernaaerodromradileta QR 971 za Dohu u 17:15 sati po lokalnomvremenu. Slijetanje u dohu u 23:40 sati.

 1. dan | 20.10. |  DOHA - SARAJEVO

Nastavakleta za Sarajevo u 07:10 sati. Slijetanje u Sarajevo predviđeno je u 11:35 sati.

 

Dodatne informacije

 • Polazak:: Tuesday, 08 October 2019
 • Povratak:: Sunday, 20 October 2019
 • Cijena:: 3.690,00 KM

Kontakt informacije

 • Zelenih Beretki bb (Gazi Husrev-begov bezistan) 71000 Sarajevo, BiH
 • +387 (0)33 44 39 00 +387 (0)33 27 18 00

VIP Travels aplikacija

Sve naše ponude
samo dodir od vas

Top