Iran

  • DATE 06/06/2019

I R A N

04.10./10dana – 9 noći  /AVION

Razlog zbog kojeg trebate posjetiti Iran je 7.000 godina duga historija koja je ovu zemlju učinila jednom od najzanimljivijih svjetskih destinacija, a historijske priče isprepletene su sa brojnim legendama i bajkama.Iranjedalekainepoznata  država,egzotična iizazovna,različitanasvakomkoraku,vrhunciarhitekture, umjetnosti ihistorije su upravo ovdje kao icivilizacija Bliskogistoka,koja oduševi svakog gosta. Ovoje država koja će Vam definitivno nadopuniti pogled na svijet...

 

Broj mjesta ograničen!!!Cijena aranžmana po osobi

Broj osoba:

Cijena za rane rezervcije do 01.06.

Cijena za redovne rezervacije

min. 25 putnika

1999KM

2199KM

Min. 15 putnika

2199KM

2299KM

 

Popust za djecu na cijenu aranžmana:

ARANŽMAN UKLJUČUJE:

⮚Međunarodniavioprevozna relacijiSarajevo–Istanbul - Teheran– Istanbul –Sarajevo

⮚Svilokalniautobuskiprevoziizprogramavisokoturističkimautobusom

⮚Lokalni let Shiraz - Teheran

⮚Stručnilokalnivodičizaobilaske

⮚Smještaju hotelima3*/4*,u 1/2  i 1/3na bazi 9polupansiona

⮚Ulazniceu navedeneobjektetokomobilazaka

⮚Troškoveishođenjapismapozivapotrebnogzairanskuvizu

⮚ Pratilac grupe iz agencije (uz minimalno 20 prijava)

⮚ Organizacijaputovanja

 

ARANŽMAN NE UKLJUČUJE:

⮚Aerodromsketaksecca215 Eur (preuzimajuseizsistemanadanizdavanjaaviokarata)

⮚Troškovi vize saishođenjemcca 50 Eur (potrebno:2 slike,validnost pasoša minimalno 6 mjeseci od dana polaska na putovanje,obrazac,apliciranje za vizu minimalno mjesec danaprijeputovanja);

⮚Putničko i zdravstveno osiguranje

⮚Obaveznenapojnicecca.25€

⮚   Doplata za ručkove: 40 Eur po osobi za 9 dana

⮚Doplatazajednokrevetnusobu: 390 KM

Važneinformacije:nacionalnavalutaIranajeRIAL. Zažene:obaveznemarametokomcijelogdana,kaoi dužesuknjeili tunikesadugimrukavimaprekočlanakai zglobova. Zamuškarce:nisudozvoljenekratkepantalone. Zasve:nijedozvoljenounošenjei konzumiranjealkohola

KRATAK PREGLED PUTOVANJA:

 

04.10.2019 / 1. DAN / SARAJEVO –ISTANBUL - TEHERAN

Okupljanje putnika na sarajevskom aerodromu minimalno 2 sata prije leta. Let za Istanbul  na linijiTK1026 u 21:10 h. Slijetanje u Istanbul predviđeno je u 00:05 h. (sva vremena su lokalna).

05.10.2019 / 2. DAN /  TEHERAN

Nastavak leta za Teheran u 01:25 h na letu TK878 . Po  slijetanju u Teheran na Imam Khomeini aerodrom u 05:05 h (sva vremena su lokalna),  obavljanje pasoških i carinskih formalnosti, te sastanak sa lokalnim vodičem, transfer  u hotel odmor i doručak.  Nakon pauze  i doručka, odlazak na  panoramsko razgledanje grada. Tokom obilaska grada vidjet ćemo Azadi toranj ili toranj Slobode izgradjen 1971. godine. Izgradjen je u povodu 2.500 godišnjice Persijskog carstva. Dio je Azadi kulturnog kompleksa koji se nalazi na istoimenom trgu. Nastavljamo ka Milad toranju, šestom po veličini tornju na svijetu sa visinom od 435 m. Nakon posjete odlazimo do hotela, kratka pauza prije organizovane večere u hotelu. Noćenje u Teheranu.

06.10.2019 / 3. DAN /  TEHERAN

Doručak u hotelu. Nakon doručka, odlazak na cjelodnevni obilazak Teherana. Naša prva stanica je Goleštan palata koja se nalazi na UNESCO – vu listu svete prirodne i kulturne baštine. Goleštan je palata u kojoj su živjeli pripadnici vladajuće dinastije Kadjar, najstariji historijski spomenik i jedan od najposjećenijih mjesta u Teheranu. Nakon obilaska posjetićemo Nacionalni muzej koji prikazuje radove Persijske civilizacije. Poslije ručka u lokalnom restoranu i kraćeg odmora odlazak u Nacionalni muzej dragulja. Muzej posjeduje jednu od najvrjednijih svjetskih kolekcija dragog kamena usko vezanu za historiju Persijskog carstva. Tu su ogromne količine zlata, rubina, smaragda i bisera. Poslije obilaska slobodno vrijeme za shopping. Nakon shopping-a odlazak u hotel. Večera u hotelu.

07.10.2019 / 4. DAN / TEHERAN - KASHAN (245 km)  - ISFAHAN (190 km)

Nakon ranog doručka i napuštanja soba u hotelu rano ujutru krećemo ka Kashanu. Dolaskom u Kashan odlazimo u lokalni restoran na ručak te nakon kratke pauze nastavljamo obilazak grada i odlazimo do historijskog persijskog vrta Fin, najstarijeg i najznačajnijeg vrta u Iranu. Put nastavljamo ka Isfahanu. Isfahan, Nesf – e Dzahan, kažu Persijanci u prevodu polovina svijeta. Idemo ka trgu Isfahana. Izgradjen je početkom 17. vijeka u centru Isfahana tokom vladavine Abasa I Velikog ( Shah Abbasi ). Trg i sve građevine na njemu se nalaze na listi svjetske baštine UNESCO – a.  Nakon panorame odlazak do hotela. Večera i noćenje u hotelu.

08.10.2019 / 5. DAN /  ISFAHAN

Nakon doručka, odlazak na cjelodnevni obilazak Isfahana. Lijepa Jermenska katedrala Vank u Isfahanu nalazi se u Jermenskoj četvrti Isfahana. Na listi svjetske baštine UNESCO – a je i Saborna dzamija u Isfahanu napravljena za vrijeme vladavine Safavidske monarhije. Ručak u lokalnom restoranu. Nakon ručka obilazimo i najljepši most u Iranu, most Khaju. Obilazak Imamove dzamije, ime “ Chehel Soutun” ili 40 Stubova palata. Obilazak nastavljamo posjetom dzamiji Sejha Lotfalaha i Palati Ali Kapu. Nakon obilaska slobodno vrijeme za posjetu bazaru. Večera u lokalnom restoranu, noćenje u hotelu.

09.10.2019 / 6. DAN / ISFAHAN – YAZD  (259 km)

Nakon doručka u 07:30 h krećemo prema gradu Jazd. Nakon četiri sata vožnje stižemo u grad Jazd. Posećujemo tornjeve tišine. Pauza za ručak i nastavljamo sa daljom posjetom gradu. Posjećujemo hram vatre i muzej u Zaratrust naselju. Posjetu nastavljamo ka Velikoj dzamiji, grobnici i čaršiji iz Ilkanatskog doba. Smještaj i večera u hotelu.  

10.10.2019 / 7. DAN / YAZD –PASARGARD (309 km) – PERSEPOLIS (70 km) – NAŠ-E RUSTAM (10 km) – ŠIRAZ (60 km)

Rano nakon doručka u 06:00 sati krećemo iz hotela. Nakon cca 4 h vožnje stižemo u Pasargard koji se nalazi na listi svjetske baštine UNESCO – a. Posjeta mauzoleju Kira Velikog. Nakon posjete idemo do lokalnog restorana na ručak i nastavljamo ka drugom drevnom gradu koji je pod zaštitom UNESCO – a to je Persepolis. Persepolis je bila prijestolnica stare Persije koju smo posjetili. Nakon historijskog obilaska grada Persepolisa nastavljamo put ka Naš – E Rustam koji se nalazi u blizini Persepolisa takodjer na listi kulturne baštine UNESCO – a. Vidjet ćemo prelijepe reljefe na stijenama koji ukrašavaju grobnice Ahamedinskih kraljeva. Nakon obilaska u kasne večernje sate stižemo u Širaz. Nocenje.

11.10.2019 / 8. DAN / SHIRAZ                            

Doručak u hotelu. Nakon doručka  polazak u obilazak grada Širaz. Obilazak palate Kerim Kana. Posećujemo i Persijski muzej koji je smješten u palači. Posjeta Moshir Kervansaray, Vakil dzamiji. Ručak u lokalnom restoranu. Posjeta Imam Gulć Hanu, Han Merdesi. Posjetu nastavljamo ka grobnici jednog od najpoznatijih lirskih pjesnika Hafiza i pravimo pauzu za čaj. U večernjim satima večeru te povratak u hotel.

12.10.2019/ 9. DAN / SHIRAZ - TEHERAN

13.10.2019/ 10.DAN / TEHERAN - ISTANBUL

Doručak u hotelu. Nakon doručka  odjava iz hotela i odlazak u obilazak grada. Obilazak počinjemo sa Eram vrtom. Historijski perzijski vrt Eram Garden iz 19. vijeka, danas je dio botanickog vrta u Sirazu. Posjetu nastavljamo mauzoleju poznatog persijskog pjesnika Saadie. Pauza za rucak te obilazak vrta pod nazivom Negarestan vrt. Obilazak Nasir Ol Molk Dzamije. Nasir ol molk dzamija je jedna od drevnih dzamija u Sirazu. U zavisnosti od vremena lokalnog leta ka Shirazu odlazak ka aerodromu i let za Teheran.Dolazak u Teheran i večera u hotelu.

USLOVI OTKAZA I NAČIN PLAĆANJA:

Prilikomprijave za putovanjepotrebno je uplatiti 30% ukupnogiznosa, a ostatak 20 dana prijepočetkaputovanja. U slučajuaranžmanakoji se odnosenadalekedestinacijekaoi  za uplate po cijeniranihrezervacija  (Iran, Maroko, Rusija...) prilikomprijave za putovanjepotrebno je uplatiti 40% ukupnogiznosa, a ostatak 30 dana prijepočetkaputovanja. Prijavanafakultativneizlete mora se izvršitiprilikomuplateostatkaodukupnogiznosaputovanja. Prijava za putovanjevrijediisključivouzuplatunavedenogdepozita. Po uplatidepozitaprimitćeteračunkoji je ujednoiugovor o putovanju. Minimalanbrojputnika za putovanje je 40. Ukoliko se naputovanje ne prijavidovoljanbrojputnikanajkasnije 5 dana prijepočetkapaketaranžmanaputnička agencija je dužnaobavijestitiputnika o doplatiiliotkazuputovanja. Završneinformacijetelefonskidostavljamo 2 dana prijeprijepočetkaputovanja.

● Plaćanjemožebiti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) uplatomnaračun Relax Tours-a; 2) Putemadministrativnezabranesafirmamasakojima Relax Tours imapotpisanugovor. Cijenesuvalidne za žiralnoigotovinskoplaćanje. SA PRVOM UPLATOM PRIHVATATE OPĆE USLOVE PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE RELAX TOURS.

Storniranjeputovanja:Za otkaz50 - 40 dana prijepolaska: 30% stornotroškova; 40-30 dana: 40%stornotroškova; za 30-20 danaprijepolaska: 50%; stornotroškova: 20 - 0 dana prijepolaskazadržava se puniiznos – osimako u programudrugacijenijenavedeno.
Ukolikoputnikprilikomprijave za putovanjepredviđa da bi zbognepredviđenihokolnostimoraootkazatiputovanje, a u ciljuizbjegavanjatroškovaodustajanja, tadamožeuplatitiosiguranjeodotkaza. Osiguranje od otkazanaplaćuje se prilikomsklapanjaUgovorateganijemogućeuplatitinaknadno

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA:
●Agencija zadržavapravo da, u slučajuizmjenecijeneprijevoza, izmjenedeviznogkursa, nedovoljnogbrojaprijavljenihputnikaislično, izmjenicijenuputovanja za odgovarajućiiznos. U okvirurazgledanjagradovanavedenih u programimaputovanja, nisupredviđeneposjeteniobilascienterijerajavnihgrađevina, institucijaispomenikakulture, osimkada je to posebnonaznačeno. Uslugeturističkogvodiča, turističkogpratioca, lokalnogturističkogvodičaililokalnogpredstavnikaorganizatora, predviđeneprogramomputovanja, ne podrazumjevanjihovocjelodnevnoikontinuiranoprisustvo, većsamokontaktineophodnu-nužnupomoćputniku, po unaprijedutvrđenimterminimaperiodičnogdežurstva, objavljenihnaoglasnojtabliilinadrugiprikladannačin.Usmeneibilokojedrugevrsteinformacija, koje se razlikujuodonihkojesusadržane u pisanomprogramuputovanjailiposebnompisanomugovoru, ne obavezujuorganizatorai ne mogubitiosnov za isticanjeprigovorailireklamacije. Minimum za realizacijufakultativnogprograma je 30 osoba. Organizatorzadržavapravopromjeneredoslijedapojedinihsadržaja u programu. Kodautobuskiharanžmanapredviđenesupauzeradiusputnogodmoranaoko 3-4 satavožnje. Zaustavljanjasunausputnimstajalištimailibenzinskimpumpama, a u zavisnostioduslovana putu iraspoloživostikapacitetastajališta. KOD AVIO TURA MINIMALNA VALIDNOST PASOŠA MORA BITI 150 DANA OD DANA ULASKA U ZEMLJU. Svakiputnik mora imatiuplaćenoputničkozdravstvenoosiguranje (vlastitoiliuplaćenoputemagencije) bez obzira da li podliježeprocesuviziranja BH pasošaili ne.

Nakon doručka slobodno vrijeme do odlaska ka aerodromu. Cca 3 h prije polijetanja transfer na aerodrom u Teheranu. Let za Istanbul je u 14:20 h na letu TK871. Slijetanje u Istanbul je predviđeno u 17:20 h. Nastavak leta za Sarajevo je u 19:20 h na letu TK1025. Slijetanje u Sarajevo predviđeno je u 20:15 h. (sva vremena su lokalna).

Dodatne informacije

  • Polazak:: Friday, 04 October 2019
  • Povratak:: Sunday, 13 October 2019
  • Cijena:: od 1.999,00 KM

Kontakt informacije

  • Zelenih Beretki bb (Gazi Husrev-begov bezistan) 71000 Sarajevo, BiH
  • +387 (0)33 44 39 00 +387 (0)33 27 18 00

VIP Travels aplikacija

Sve naše ponude
samo dodir od vas

Top